Najlepiej strzeżony sekret piekła

Najlepiej strzeżony...

WYDANIE II

Autor: Comfort Ray
Tytuł: Najlepiej strzeżony sekret piekła
Format: wys 19,7 x szer 12,7
Wydawca Polski: Wydawnictwo Jakub, Wrocław
Na licencji: Whitaker House
ISBN: 978-83-921228-2-1
Ilość stron: 198
Waga: 220 g
Cena detaliczna: 19 PLN
Nakład wyczerpany

Jak wielu ludzi zdobyłeś dla Chrystusa? Jak wielu nadal chodzi z Panem: wszyscy, niektórzy, kilkoro?

Fakty są takie: – efektywność dużych ewangelizacji jest niska – produkujemy więcej odstępców niż prawdziwie nawróconych – wskaźnik tych którzy odpadli po masowych ewangelizacjach, sięga 80 – 90%

Dlaczego tak wielu ludzi odwraca się od poselstwa ewangelii? Czy Biblia nie uczy nas jak doprowadzić grzeszników do pokuty? Jeśli tak, to co przeoczyliśmy? Odpowiedź może Cię zdziwić.
Sto lat temu szatan zakopał klucz, potrzebny by otworzyć serca niewierzących. Dzisiaj Ray Comfort śmiało burzy warownie nowoczesnych tradycji i sposobów, kierując nas ku zasadom biblijnej ewangelizacji. Jeśli doświadczasz ewangelizacyjnej frustracji z powodu zgubionych dusz, niepokutujących grzeszników i odstępczych „wierzących”, nie szukaj dłużej. Radykalne podejście tej książki może być brakującym wymiarem potrzebnym, aby wygrać nasze pokolenie dla Chrystusa.

„Zapragniesz słuchać tego poselstwa tak długo, aż je zrozumiesz, dlatego że jest ono fundamentem…”
Dawid Wilkerson